Abc autogazu

Informacje o gazie propan-butan (LPG), który jest stosowany do zasilania samochodowych instalacji gazowych

Do zasilania silników spalinowych pojazdów samochodowych można stosować szereg paliw gazowych o różnych własnościach fizycznych i chemicznych, jednak najczęściej stosowane są:

  – mieszanina propanu i butanu(LPG);
    – gaz ziemny(CNG).

LPG – (z ang. Liquified Petroleum Gas) skroplony gaz ropopochodny

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego.

LPG spręża się i magazynuje w postaci ciekłej przede wszystkim dla łatwiejszego przechowywania i transportowania. Ponieważ nie traci ani nie zmienia swoich właściwości z upływem czasu, tzn. nie wietrzeje, nie zmienia stanu skupienia itd., może być długotrwale składowany bez utraty jakości i wydajności.

Wartość oktanowa autogazu jest korzystniejsza w porównaniu z benzyną i olejem napędowym i wynosi, w zależności od proporcji propanu i butanu, od 90 do 110 oktanów. Energetyczna wydajność LPG jest jednak niższa niż w przypadku tradycyjnych paliw ze względu na mniejszą zawartość energii w jednostce objętości (choć w jednostce masy jest ona wyższa). Prowadzi to do spalania zwiększonego o 10-20% w porównaniu z benzyną.

Plusem jest także fakt, że LPG jest z natury gazem i nie potrzeba „rozpylać” go w cylindrach tak, jak benzyny, przez co spala się wydajniej i bezpieczniej dla silnika, nawet gdy ten jest zimny. LPG spala się w sposób relatywnie czysty, bez dymu i popiołów. Przyczynia się do powstawania mniejszych ilości szkodliwych substancji.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, płynna mieszanina propanu-butanu jest nawaniana.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.