Typologia instalacji

Rozróżniamy 5 generacji gazowych systemów zasilających:

I generacja – Instalacja podciśnieniowa z ręczną regulacją

Najprostsza instalacja, przeznaczona do silników o zapłonie iskrowym z zasilaniem gaźnikowym lub wtryskiem benzyny (jedno- lub wielopunktowym) bez sondy lambda i katalizatora.Paliwo gazowe jest podawane w początkowej części układu dolotowego – centralnie, przed przepustnicą. Regulację składu mieszanki w tych układach zapewnia reduktor-parownik, ilość gazu jest regulowana poprzez ręczny regulator, aby zapewnić odpowiednie parametry silnika w pełnym zakresie obrotów i obciążeń. Sterowanie instalacją jest czysto mechaniczne.

Zalety:
-prosta budowa,
-nieskomplikowany montaż,
-niska cena
Wady:
-obecnie ograniczone zastosowanie, właściwie tylko do samochodów starszego typu, z uwagi na mało precyzyjną regulację składu mieszanki (wystarczającą do silników gaźnikowych i prostych wtryskowych).

II generacja – Instalacja podciśnieniowa z elektroniczną regulacją

Systemy tego typu są rozwinięciem I generacji, z przeznaczeniem do silników o zapłonie iskrowym z wtryskiem benzyny (jedno- lub wielopunktowym), z sondą lambda i katalizatorem.

Zalety:
– prosta budowa,
– nieskomplikowany montaż i związana z tym niska cena
Wady:
– ograniczone właściwie tylko do samochodów starszego typu z katalizatorem i sondą lambda z uwagi na ograniczoną precyzję regulacji składu mieszanki niewystarczającą do stosowania w najnowocześniejszych silnikach

III generacja – Wtrysk ciągły gazu w fazie lotnej

Układy te znajdują zastosowanie w silnikach o zapłonie iskrowym z wtryskiem benzyny (jedno- lub wielopunktowym), z sondą lambda i katalizatorem. W odróżnieniu od wcześniejszych generacji, zastosowano podawanie paliwa gazowego do poszczególnych kanałów dolotowych kolektora oddzielnie, w pobliżu zaworów.

Zalety:
– możliwość adaptacji na zasilanie gazowe silników wymagających stosunkowo precyzyjnego dawkowania (długie układy dolotowe z precyzyjnym przepływomierzem powietrza), w których nie występują wtryskiwacze elektromagnetyczne (mechaniczny wtrysk benzyny)
Wady:
– w niektórych przypadkach niewystarczająca precyzja dawkowania paliwa. Z tego względu wymaga stosowania dodatkowych emulatorów (wtryskiwaczy, EOBD jeśli silnik tego wymaga).

IV generacja – Sekwencyjny wtrysk gazu

Są przeznaczone do silników o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem benzyny, z sondą lambda i katalizatorem oraz systemem EOBD. Obecnie najpopularniejsze i najbardziej precyzyjne systemy zasilania gazowego dostarczające LPG w fazie gazowej. Paliwo jest podawane do każdego kanału dolotowego kolektora oddzielnie, w pobliżu zaworów, przez wtryskiwacze elektromagnetyczne. Są one sterowane przez sterownik elektroniczny, który – wykorzystując jedynie sygnały sterujące wtryskiwaczami benzynowymi oraz sygnał prędkości obrotowej – dobiera czasy wtrysku dla układu gazowego.

Zalety:
– bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa,
 – łatwy montaż.
Wady:
 – stosunkowo wysoka cena.

V generacja – Sekwencyjny wtrysku gazu w fazie ciekłej

Układy tej generacji są przeznaczone do silników o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem benzyny, z sondą lambda i katalizatorem, wyposażonych w systemy EOBD. W odróżnieniu od wszystkich poprzednich generacji, paliwo gazowe jest podawane do silnika w stanie ciekłym. Tak samo jak w układach IV generacji, paliwo gazowe jest wprowadzane do kolektora w pobliżu zaworów dolotowych. Wtryśnięty ciekły gaz odparowuje w strudze przepływającego powietrza, powodując schłodzenie ładunku i zwiększenie napełniania cylindrów (w pewnym zakresie obrotów daje to wzrost parametrów silnika).

Zalety:
– bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa,
 – łatwy montaż.
Wady:
 – wysoka cena oraz ograniczona liczba aplikacji ponieważ są to najczęściej systemy dedykowane do konkretnych modeli samochodów.

Możliwość komentowania została wyłączona.